מכרז מס' מר/345/2018 -
"דירה להשכיר בצריפין"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png