מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז


PDF_2   חוברת המכרז                      

PDF_2  מודעת המכרז 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: gan-yavne@aprent.co.il