מכרז מר/138/2018 " דירה
להשכיר בגן יבנה"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- עדכון מיום 12.6.18 - 

רשות מקרקעי ישראל וחברת דירה להשכיר מודיעות בזאת כי הטבלה שפורסמה במודעת הפרסום מיום 17.05.18 בטלה ומבוטלת. במקומה תבוא הטבלה דלהלן:

   יתר פרטי המכרז - ללא שינוי.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י על התמונה