מכרז ים/96/2018 -
"דירה להשכיר באשקלון"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png