מכרז מס' תא/95/2018 -
"דירה להשכיר - מכבי יפו"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 1 הכוללת הודעה לדחיית מועדים במסגרת המכרז.

לצפייה בהודעת ההבהרה  לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/95/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם מכבי יפו בתל אביב-יפו

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 29.1.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 1.4.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/95/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם מכבי יפו בתל אביב-יפו

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 9.1.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 18.2.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם
במודעת המכרז.