מסמכי
התכנית

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי התכנית                                                מיקום המתחם

   מגרש מס' 9

 IE  לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ כאן              IE     לצפייה במיקום התכנית במפה לחץ כאן
        (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)

 

מגרשים מס' 100,106

IE לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ כאן                  IE  לצפייה במיקום התכנית במפה לחץ כאן
       (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)