מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

PDF_2  חוברת המכרז

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים

PDF_2  מודעת המכרז העדכנית מיום 29.10.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני:  Ramla-macabi@aprent.co.il